MAHALAGANG PABATID

Mapagpalang araw po sa lahat.

Tuloy po ang Parents’/Guardians’ virtual orientation para sa mga magulang ng mga mag-aaral sa Elementary level bukas, August 15, 2020 sa ganap na 9:00 ng umaga. Tuloy din po ang STUDENTS’ VIRTUAL ORIENTATION WEEK sa susunod na linggo, August 17 to 20, 2020 at ang OPENING OF CLASSES sa August 24, 2020. Ito po ay naipagbigay-alam na, at may pahintulot ng DEPED SUPERVISOR na nakasasakop sa atin bilang isang PRIVATE SCHOOL. Ang Pabatid na ito ay para magabayan ang lahat sa gitna ng balitang maaaring pagmulan ng pagkalito.

Maraming salamat po at nawa ay manatiling malusog at ligtas ang lahat, sa tulong at awa ng Diyos.

#SJASQ #AdVeritatemPerCaritatem

Advertisement